Global Warming - ScienceCaféEnschede
Recent News & Media Great Holiday Reading: John Taylor's "Argument on the Carriage Tax" Book Mandeville, LA - Mike Church announces the release of his year long labor of love: An ARGUMENT RESPECTING THE CONSTITUTIONALITY OF THE CARRIAGE TAX - In V I R G I N I A, In May, 1795 by John Taylor of Caroline County. Global COOLING for Dummies Pt. III Global COOLING for Dummies Pt. III
Nieuwe Kleine IJstijd op komst - FOK!frontpage Volgens de Amerikaanse astronomen Dr. William Livingston and Dr. Matthew Penn is er mogelijk een nieuwe Kleine IJstijd op komst. Nieuwe Kleine IJstijd op komst - FOK!frontpage
Oceanen veroorzaken magnetisch veld Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Oceanen veroorzaken magnetisch veld
Climate models falling outside acceptable scientific boundaries Climate models falling outside acceptable scientific boundaries Last month former vice president Al Gore made a well publicized appearance before a Senate committee warning of the dangers of global warming. Lesser known is the appearance of a climatologist before a House subcommittee two weeks later that called into question the models on which anthropogenic [manmade] global warming advocates use to base their assertions on. Dr. Patrick J. Michaels is a research professor of environmental services at the University of Virginia and a Senior Fellow at the Cato Institute. He is a climatologist with impeccable credentials.
Part of the argument for global warming is that the ice cap is getting thinner, thus causing problems all over the world. Only one thing I can see wrong with this - the ice is actually getting thicker ! So can someone, preferbly one who is costing trillions in tax dollars please explain this to me ? The 'Global Warming Three' are on thin ice The 'Global Warming Three' are on thin ice
The 'Global Warming Three' are on thin ice
Forces of Change
Zoektocht naar oudste ijs ter wereld Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Zoektocht naar oudste ijs ter wereld
A typical sunspot compared to the size of the earth. Sunspots have all but vanished in recent years. Henrik Svensmark explains the SKY experiment (Source: Dr. Nir Shaviv) Global Cooling comes back in a big way Dr. Solar Activity Diminishes; Researchers Predict Another Ice Age Solar Activity Diminishes; Researchers Predict Another Ice Age
Help, de nieuwe ijstijd komt eraan! Help, de nieuwe ijstijd komt eraan! Wikipedia, dat is ook maar het werk van stervelingen. Kan dus een hoop onzin in staan. Een voorbeeld?
Hoogleraar Van Kolfschoten van de Universiteit van Leiden onderzoekt al jaren fossiele zoogdieren. Deze blijken zich steeds aan te passen aan het dan heersende klimaat. Een ijstijd in de toekomst is volgens hem niet uitgesloten. Vrijdag 11 januari is zijn oratie ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in juni 2006. Een nieuwe ijstijd? Een nieuwe ijstijd?
reisnieuws - Nieuwe studie bevestigt sneller afsmelten ijskap Antarctica (197844) Door: redactie 7/03/08 - 15u30 Enorme ijsberg, afkomstig van de ijskap van Antarctica Een satellietfoto toont hoe een gigantisch stuk ijs zich losmaakt van een geltsjer op Antarctica Afgebroken ijsbergen drijven weg van de ijskap van Antarctica Nieuw onderzoek geeft aan dat de ijskap van West-Antarctica veel sneller afsmelt dan de afgelopen millennia het geval was. reisnieuws - Nieuwe studie bevestigt sneller afsmelten ijskap Antarctica (197844)
'Camille is brillant !!' uit Groningen - WUZ.nl Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren.
alles wat u altijd wilde weten »Glijdend ijs: Sneeuwbaleffect Groenlandse ijskap valt mee De Nederlandse Publieke Omroep is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Als je deze eenmalig accepteert, dan zijn alle websites van de Publieke Omroep te bezoeken. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden.
Dit is het zesde hoofdstuk van de sectie paleoklimatologie. Heeft u de eerste hoofdstukken nog niet doorgenomen, dan adviseren wij u eerst de deze door te nemen. De hoofdstukken van de sectie paleoklimatologie zijn: 1 Inleiding, 2 Het ontstaan van de atmosfeer en de klimaten van het Precambrium, 3 Klimaten van het Paleozoïcum (Cambrium t/m Perm), 4 Klimaten van het Mesozoïcum (Trias t/m Krijt), 5 Klimaten van het Kaenozoïcum (Tertiair en Kwartair) en de toekomst van de atmosfeer, 6 IJstijdtheorieën, (dit hoofdstuk), 7 Excursiedoelen. Hieronder worden 11 verschillende theorieën gepresenteerd welke op een een of andere wijze de groei, afname of het begin van een een ijstijd(cyclus), het probleem van de zwerfstenen en zelfs de Zondvloed proberen te verklaren. Voor alle duidelijk: theorieën moeten gestaafd kunnen worden, dat wil ook hier zeggen dat lang alle genoemde theorieën niet persé juist hoeven te zijn. Paleoklimatologie, ijstijdtheorie
Noorderlicht Nieuws: Broeikasgas kwam later Kip-en-ei-vragen zijn niet leuk. Ook het klimaatonderzoek heeft er eentje, de ‘kooldioxide-en-temperatuur-vraag’. Wat komt er het eerst: meer kooldioxide, zodat de temperatuur stijgt, of stijgt de hoeveelheid kooldioxide pas als de opwarming al begonnen is?
IJskap van Antarctica groeitdoor Pepijn Bakker Terwijl vele gletsjers op bijvoorbeeld Groenland en op de Kilimanjaro in recordtempo slinken is de centrale ijskap van Antarctica de afgelopen 11 jaar gegroeid. Dit effect is voorspeld als een mogelijk gevolg van de klimaatveranderingen aldus David Vaughan van het British Antarctic Survey in Cambridge, England. Als de atmosfeer opwarmt kan deze meer vocht bevatten en dit betekent voor oost-Antarctica meer sneeuwval, aldus Joseph R. McConnell van het Desert Research Institute in Reno. gt; IJskap Antarctica groeit.