Ijstijd

Facebook Twitter

Global Warming - ScienceCaféEnschede. Global COOLING for Dummies Pt. III. Nieuwe Kleine IJstijd op komst - FOK!frontpage. Volgens de Amerikaanse astronomen Dr. William Livingston and Dr. Matthew Penn is er mogelijk een nieuwe Kleine IJstijd op komst. Oceanen veroorzaken magnetisch veld. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Oceanen veroorzaken magnetisch veld

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Climate models falling outside acceptable scientific boundaries. The 'Global Warming Three' are on thin ice. The 'Global Warming Three' are on thin ice. Forces of Change. Zoektocht naar oudste ijs ter wereld. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Zoektocht naar oudste ijs ter wereld

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Solar Activity Diminishes; Researchers Predict Another Ice Age. Help, de nieuwe ijstijd komt eraan! Wikipedia, dat is ook maar het werk van stervelingen.

Help, de nieuwe ijstijd komt eraan!

Kan dus een hoop onzin in staan. Een voorbeeld? Een nieuwe ijstijd? Hoogleraar Van Kolfschoten van de Universiteit van Leiden onderzoekt al jaren fossiele zoogdieren.

Een nieuwe ijstijd?

Deze blijken zich steeds aan te passen aan het dan heersende klimaat. Een ijstijd in de toekomst is volgens hem niet uitgesloten. Vrijdag 11 januari is zijn oratie ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in juni 2006. Reisnieuws - Nieuwe studie bevestigt sneller afsmelten ijskap Antarctica (197844) Door: redactie 7/03/08 - 15u30 Enorme ijsberg, afkomstig van de ijskap van Antarctica Een satellietfoto toont hoe een gigantisch stuk ijs zich losmaakt van een geltsjer op Antarctica Afgebroken ijsbergen drijven weg van de ijskap van Antarctica Nieuw onderzoek geeft aan dat de ijskap van West-Antarctica veel sneller afsmelt dan de afgelopen millennia het geval was.

reisnieuws - Nieuwe studie bevestigt sneller afsmelten ijskap Antarctica (197844)

'Camille is brillant !!' uit Groningen - WUZ.nl. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

'Camille is brillant !!' uit Groningen - WUZ.nl

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Alles wat u altijd wilde weten »Glijdend ijs: Sneeuwbaleffect Groenlandse ijskap valt mee. De Nederlandse Publieke Omroep is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

alles wat u altijd wilde weten »Glijdend ijs: Sneeuwbaleffect Groenlandse ijskap valt mee

Als je deze eenmalig accepteert, dan zijn alle websites van de Publieke Omroep te bezoeken. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Paleoklimatologie, ijstijdtheorie. Dit is het zesde hoofdstuk van de sectie paleoklimatologie.

Paleoklimatologie, ijstijdtheorie

Heeft u de eerste hoofdstukken nog niet doorgenomen, dan adviseren wij u eerst de deze door te nemen. De hoofdstukken van de sectie paleoklimatologie zijn: 1 Inleiding, 2 Het ontstaan van de atmosfeer en de klimaten van het Precambrium, 3 Klimaten van het Paleozoïcum (Cambrium t/m Perm), 4 Klimaten van het Mesozoïcum (Trias t/m Krijt), 5 Klimaten van het Kaenozoïcum (Tertiair en Kwartair) en de toekomst van de atmosfeer, 6 IJstijdtheorieën, (dit hoofdstuk), 7 Excursiedoelen. Hieronder worden 11 verschillende theorieën gepresenteerd welke op een een of andere wijze de groei, afname of het begin van een een ijstijd(cyclus), het probleem van de zwerfstenen en zelfs de Zondvloed proberen te verklaren.

Voor alle duidelijk: theorieën moeten gestaafd kunnen worden, dat wil ook hier zeggen dat lang alle genoemde theorieën niet persé juist hoeven te zijn. Noorderlicht Nieuws: Broeikasgas kwam later. Kip-en-ei-vragen zijn niet leuk.

Noorderlicht Nieuws: Broeikasgas kwam later

Ook het klimaatonderzoek heeft er eentje, de ‘kooldioxide-en-temperatuur-vraag’. Wat komt er het eerst: meer kooldioxide, zodat de temperatuur stijgt, of stijgt de hoeveelheid kooldioxide pas als de opwarming al begonnen is? Gt; IJskap Antarctica groeit. IJskap van Antarctica groeitdoor Pepijn Bakker Terwijl vele gletsjers op bijvoorbeeld Groenland en op de Kilimanjaro in recordtempo slinken is de centrale ijskap van Antarctica de afgelopen 11 jaar gegroeid.

gt; IJskap Antarctica groeit.

Dit effect is voorspeld als een mogelijk gevolg van de klimaatveranderingen aldus David Vaughan van het British Antarctic Survey in Cambridge, England. Als de atmosfeer opwarmt kan deze meer vocht bevatten en dit betekent voor oost-Antarctica meer sneeuwval, aldus Joseph R. McConnell van het Desert Research Institute in Reno.