background preloader

Ijstijd

Facebook Twitter

Global Warming - ScienceCaféEnschede. Global COOLING for Dummies Pt. III. Nieuwe Kleine IJstijd op komst - FOK!frontpage. Volgens de Amerikaanse astronomen Dr. William Livingston and Dr. Matthew Penn is er mogelijk een nieuwe Kleine IJstijd op komst. De wetenschappers zeggen dat de magnetische sterkte van zogeheten zonnevlekken zo beduidend afneemt dat de zon een nieuwe Maunderminimum kan ontketenen. Het Maunderminimum is de naam die aan een periode (1645 tot 1715) wordt gegeven waarin buitengewoon weinig zonnevlekken te zien waren. De periode is vernoemd naar de astronoom Edward W. Het Maunderminimum is waarschijnlijk samen te verklaren met lage temperaturen die toen in Europa werden gemeten, aldus de astronomen. Oceanen veroorzaken magnetisch veld. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Oceanen veroorzaken magnetisch veld

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Climate models falling outside acceptable scientific boundaries. Last month former vice president Al Gore made a well publicized appearance before a Senate committee warning of the dangers of global warming.

Climate models falling outside acceptable scientific boundaries

Lesser known is the appearance of a climatologist before a House subcommittee two weeks later that called into question the models on which anthropogenic [manmade] global warming advocates use to base their assertions on. Dr. The 'Global Warming Three' are on thin ice. Part of the argument for global warming is that the ice cap is getting thinner, thus causing problems all over the world.

The 'Global Warming Three' are on thin ice

Only one thing I can see wrong with this - the ice is actually getting thicker ! So can someone, preferbly one who is costing trillions in tax dollars please explain this to me ? The 'Global Warming Three' are on thin ice. Forces of Change. Zoektocht naar oudste ijs ter wereld. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Zoektocht naar oudste ijs ter wereld

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Solar Activity Diminishes; Researchers Predict Another Ice Age. A typical sunspot compared to the size of the earth.

Solar Activity Diminishes; Researchers Predict Another Ice Age

Sunspots have all but vanished in recent years. Henrik Svensmark explains the SKY experiment (Source: Dr. Nir Shaviv) Global Cooling comes back in a big way Dr. Tapping, a solar researcher and project director for Canada's National Research Council, says it may be happening again. Help, de nieuwe ijstijd komt eraan!

Wikipedia, dat is ook maar het werk van stervelingen.

Help, de nieuwe ijstijd komt eraan!

Kan dus een hoop onzin in staan. Een voorbeeld? Wat dacht u van deze wiki over de Haymarket Affair? De Hay… wat? De Haymarket Affair in Chicago. Nu is er een (linkse) professor, Timothy Messer-Kruse, die er een boek over heeft geschreven. Een nieuwe ijstijd? Hoogleraar Van Kolfschoten van de Universiteit van Leiden onderzoekt al jaren fossiele zoogdieren.

Een nieuwe ijstijd?

Deze blijken zich steeds aan te passen aan het dan heersende klimaat. Een ijstijd in de toekomst is volgens hem niet uitgesloten. Vrijdag 11 januari is zijn oratie ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in juni 2006. De invloed van de mens op klimaatveranderingen moet niet overschat worden’, zegt Thijs van Kolfschoten. Hij onderzoekt de ontwikkeling van zoogdieren van de ijstijden vanaf 2,5 miljoen jaar geleden. 11 januari houdt hij zijn oratie als eerste in het voor een deel al gerestaureerde Academiegebouw. Reisnieuws - Nieuwe studie bevestigt sneller afsmelten ijskap Antarctica (197844) Door: redactie 7/03/08 - 15u30 Enorme ijsberg, afkomstig van de ijskap van Antarctica Een satellietfoto toont hoe een gigantisch stuk ijs zich losmaakt van een geltsjer op Antarctica.

reisnieuws - Nieuwe studie bevestigt sneller afsmelten ijskap Antarctica (197844)

'Camille is brillant !!' uit Groningen - WUZ.nl. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

'Camille is brillant !!' uit Groningen - WUZ.nl

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Alles wat u altijd wilde weten »Glijdend ijs: Sneeuwbaleffect Groenlandse ijskap valt mee. De Nederlandse Publieke Omroep is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

alles wat u altijd wilde weten »Glijdend ijs: Sneeuwbaleffect Groenlandse ijskap valt mee

Als je deze eenmalig accepteert, dan zijn alle websites van de Publieke Omroep te bezoeken. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Paleoklimatologie, ijstijdtheorie.

Dit is het zesde hoofdstuk van de sectie paleoklimatologie. Heeft u de eerste hoofdstukken nog niet doorgenomen, dan adviseren wij u eerst de deze door te nemen. De hoofdstukken van de sectie paleoklimatologie zijn: 1 Inleiding, 2 Het ontstaan van de atmosfeer en de klimaten van het Precambrium, 3 Klimaten van het Paleozoïcum (Cambrium t/m Perm), 4 Klimaten van het Mesozoïcum (Trias t/m Krijt), 5 Klimaten van het Kaenozoïcum (Tertiair en Kwartair) en de toekomst van de atmosfeer, 6 IJstijdtheorieën, (dit hoofdstuk), 7 Excursiedoelen. Hieronder worden 11 verschillende theorieën gepresenteerd welke op een een of andere wijze de groei, afname of het begin van een een ijstijd(cyclus), het probleem van de zwerfstenen en zelfs de Zondvloed proberen te verklaren.

Voor alle duidelijk: theorieën moeten gestaafd kunnen worden, dat wil ook hier zeggen dat lang alle genoemde theorieën niet persé juist hoeven te zijn. De Zwarte Zee na de IJstijd. Noorderlicht Nieuws: Broeikasgas kwam later. Kip-en-ei-vragen zijn niet leuk. Ook het klimaatonderzoek heeft er eentje, de ‘kooldioxide-en-temperatuur-vraag’. Wat komt er het eerst: meer kooldioxide, zodat de temperatuur stijgt, of stijgt de hoeveelheid kooldioxide pas als de opwarming al begonnen is?

De kwestie zorgt al vijftig jaar voor onenigheid onder klimatologen, en kreeg politieke betekenis toen landen klimaatverdragen gingen tekenen die de uitstoot van kooldioxide moeten beteugelen. Gt; IJskap Antarctica groeit. IJskap van Antarctica groeitdoor Pepijn Bakker Terwijl vele gletsjers op bijvoorbeeld Groenland en op de Kilimanjaro in recordtempo slinken is de centrale ijskap van Antarctica de afgelopen 11 jaar gegroeid.

Dit effect is voorspeld als een mogelijk gevolg van de klimaatveranderingen aldus David Vaughan van het British Antarctic Survey in Cambridge, England. Als de atmosfeer opwarmt kan deze meer vocht bevatten en dit betekent voor oost-Antarctica meer sneeuwval, aldus Joseph R. McConnell van het Desert Research Institute in Reno.