background preloader

Access

Facebook Twitter

Pda

Hci. OAI. Imode. Open Access publiceren levert Nederland miljoenen op. Australisch onderzoeker becijfert voordelen.

Open Access publiceren levert Nederland miljoenen op

Als alle wetenschappelijke artikelen openbaar beschikbaar zouden zijn, zou dat de Nederlandse samenleving een voordeel op kunnen leveren van 133 miljoen euro per jaar. Dit heeft de Australische econoom Professor John Houghton becijferd in een studie die 10 juni jl. door SURFfoundation is aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Op dit moment betalen universiteiten en hogescholen miljoenen euro's per jaar voor toegang tot wetenschappelijke publicaties. Het bedrijfsleven, kleinere hogescholen en andere partijen in de samenleving hebben vaak geen geld voor deze dure licenties.

Als wereldwijd een zogenaamd Open Access-model wordt toegepast, worden artikelen openbaar toegankelijk. XMPP Standards Foundation. 23 Dingen. List anonymous wikipedia edits from interesting organizations.