Veel kritiek op GroenLinks

Facebook Twitter

NUnl : Commissie GroenLinks baalt... NOS : Halsema bezorgd over Sap e... GroenLinks. Geschiedenis[bewerken] 1972 tot augustus 1989[bewerken] Sinds begin jaren 80 werkten de vier samen bij gemeentelijke en provinciale verkiezingen, waar de kiesdrempel procentueel gezien hoger ligt.

GroenLinks

In Amsterdam vormden de vier partijen het Links Akkoord; in Nijmegen vormden CPN, PPR en PSP Radikaal Links en in Leiden vormde dit drietal Links Leiden. In 1984 vormden PPR, CPN en PSP het Groen Progressief Akkoord dat met één gemeenschappelijke lijst aan de Europese verkiezingen deelnam. Ook vonden de partijen elkaar in het buitenparlementair protest tegen nucleaire wapens en nucleaire energie.[5] Tweede Kamerverkiezingen 2010. De Tweede Kamerverkiezingen 2010 waren verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal die plaatsvonden op 9 juni 2010.

Tweede Kamerverkiezingen 2010

De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor 11 mei 2011, maar waren vanwege de val van het kabinet-Balkenende IV noodzakelijk vervroegd. Op basis van deze verkiezingen werd, na een kabinetsformatie van 127 dagen, het kabinet-Rutte I beëdigd op 14 oktober 2010. Femke Halsema. Femke Halsema (Haarlem, 25 april 1966) is een voormalige Nederlandse politica.

Femke Halsema

Van 2002 tot en met 2010 was zij politiek leider van GroenLinks. Momenteel is zij voorzitter van de Stichting Vluchteling en de Raad van Advies van de ASN Bank. Levensloop[bewerken] Speech Femke Halsema verkiezingen 2010. NOS-Verkiezingsdebat Part 1... NUnl : Femke Halsema stapt per di... Femke halsema stapt per direct op uit tweede kamer. NUnl : 'GL moet steun missie Kund... Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz.

Minister-president Rutte op bezoek in Kunduz in december 2011, in gesprek met de trainers.

Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz

Achtergrond[bewerken] Verkenningsfase[bewerken] Op 21 april 2010 dienden Tweede Kamerleden van GroenLinks, D66, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP een motie in, waarin de regering werd verzocht de behoefte op het gebied van civiele politietraining en -opleiding in Afghanistan in kaart te brengen en de Kamer te informeren hoe Nederland daarin zou kunnen voorzien. [1] Op 25 juni van dat jaar stuurden de ministers Verhagen en Van Middelkoop een brief aan de Tweede Kamer waarin werd geschetst bij welke al bestaande internationale politionele initiatieven (NTM-A, EGF, EUPOL) aansluiting zou kunnen worden gezocht door Nederland.[2] Een eventueel besluit werd evenwel overgelaten aan het volgende kabinet. Dat werd het kabinet-Rutte I. Opinie en politieke beraadslaging[bewerken] Uitbreiding missie Kunduz taboe voor GroenLinks. NUnl : 'Ik moest voor Kunduz-miss... Volkskrant: #GroenLinks zet intussen i...

Tweede Kamerverkiezingen 2012. De positie van de belangrijkste partijen in het politieke spectrum tijdens de verkiezingen, volgens André Krouwel Stemlokaal op 12 september 2012 in De Lichtenberg, Silvolde De Tweede Kamerverkiezingen 2012 zijn de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal, die op 12 september 2012 werden gehouden.

Een wikipedia-pagina over de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, die ingaat op de aanleiding voor de verkiezingen, de vaststelling van de verkiezingsdatum, welke partijen deelnemen en ten slotte een uitgebreid overzicht van de peilingen. – alexandrbal

Zij waren het gevolg van de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012.

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Op basis van deze verkiezingen werd, na een kabinetsformatie van 54 dagen, het kabinet-Rutte II (VVD+PvdA) beëdigd op 5 november 2012. Aanleiding[bewerken] Op 21 april 2012 werd duidelijk, dat coalitiepartijen CDA en VVD geen overeenstemming konden bereiken met gedoogpartner PVV over de maatregelen die genomen zouden moeten worden om het Nederlandse begrotingstekort terug te dringen. Datum[bewerken] Het formele besluit over te gaan tot vervroegde ontbinding van de Tweede Kamer werd op 27 april 2012 door de ministerraad genomen. Groenlinks : GroenLinks heeft vanmiddag... NUnl : Kandidatenlijst GroenLinks...

Nieuwsbericht dat extra informatie geeft over de kandidatenlijst. Zo wordt er een vergelijking gemaakt tussen oude en nieuwe kandidaten, en wordt vertelt dat sommige zittende kamerleden mogelijk niet terug kunnen keren in de kamer. – alexandrbal

HPdeTijdNL : GroenLinks: we hebben maar... Volkskrant : Kandidatencommissie #Groen... DeVolkskrant : El Fassed wil hoger op kan...

Krantenartikel dat vertelt dat kandidaat Arjan El Fassed op een hogere plaats in de kandidatenlijst had gerekend, en van plan is om de leden te overtuigen hem op een hogere plaats te zetten. – alexandrbal

Volkskrant : Bram van #Ojik eist hoge p... FDlaatstenieuws : #Groenlinks is de weg kwij...

Column uit het Financieel Dagblad, die benadrukt dat GroenLinks zichzelf aan het kapotmaken is, doordat de kandidatenlijst die ze gepresenteerd hebben, voornamelijk uit incapabele personen bestaat. – alexandrbal

Groenlinks : 3 rode lijnen in ons verki...

GroenLinks geeft met deze tweet zelf duidelijk aan naar welke drie hoofdpunten ze streven in het verkiezingsprogramma. – alexandrbal

Nrc : GroenLinks wil de transpar...

Een artikel dat vertelt dat GroenLinks de transparantie van de overheid wil vergroten, door de Wob aan te passen. – alexandrbal

Mariko Peters wil uitbreiding Wob - Pauw & Witteman. Mariko Peters. Jeugd en opleiding[bewerken] Peters, die een Nederlandse vader (de jurist Toon Peters, een van de oprichters van de Coornhert-Liga) en een Japanse moeder heeft, studeerde rechten aan de Universiteit Leiden waarin zij in 1995 haar doctoraal behaalde.

Een wikipedia-pagina over Mariko Peters, die ingaat op haar jeugd en opleiding, haar juridische carrière, haar politieke carrière en ten slotte hoe ze in 2011 in opspraak raakte. – alexandrbal

Tijdens haar studie was Peters studentassistent bij onder meer het onderzoeksinstituut Recht en Beleid.

Mariko Peters

Tussen 1990 en 1992 studeerde zij Japanse literatuur en rechten aan de Universiteit van Kioto en de International Christian University. In 1996 behaalde zij haar Master of Laws aan de Columbia Law School van de Columbia University. Jolande Sap 'bezuinigen doe je zo' in Pauw & Witteman 1 maart 2012.

Uitzending van Pauw & Witteman, waarin Jolande Sap haar bezuinigingsplannen aangeeft, om aan de 3% norm van het vijfpartijenakkoord te kunnen voldoen. Relevant, omdat het aangeeft hoe GroenLinks het zou aanpakken, dus belangrijk voor het verkiezingsprogramma. – alexandrbal

Zo pakken we de eurocrisis aan: de oplossingen van GroenLinks. Jolandesap : Lees hier mijn open brief...

Een brief van Jolande Sap aan Mark Rutte waarin ze kritiek op hem uit, omdat hij heeft aangegeven niet over de toekomst van Europa te willen praten, terwijl zij dit wel van belang vindt. Relevant, omdat het aangeeft welke kant GroenLinks op wil met het verkiezingsprogramma. – alexandrbal

NUnl : Sap en Dibi strijden om li...

Nieuwsbericht dat vertelt dat Jolande Sap en Tofik Dibi de strijd met elkaar aan zullen gaan voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks. – alexandrbal

Volkskrant: 'Dibi niet geschikt als li...

Krantenartikel waarin vertelt wordt dat de kandidatencommissie van GroenLinks, Tofik Dibi niet geschikt vindt als lijsttrekker. Hiermee begon de controverse. – alexandrbal

Tofik Dibi. Tovek (Tofik) Dibi (Vlissingen, 19 november 1980) is een Nederlands politicus van Marokkaanse afkomst.

Tofik Dibi

Namens GroenLinks was hij van 30 november 2006 tot en met 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Levensloop[bewerken] Voor hij Tweede Kamerlid werd, was hij actief in zijn eigen buurt Bos en Lommer en bij de bewonersorganisatie "Thuis in Eigen Toekomst". Al voor zijn Kamerlidmaatschap was hij bestuurslid in de (van oorsprong marxistisch georiënteerde[2]) "Turkse Arbeidersvereniging in Nederland" (HTIB), hetgeen hij nu nog steeds is. Tevens was hij een van de initiatiefnemers van de demonstratie "Stop Bush", van het Landelijk Actiecomité "Genoeg is Genoeg" en van "Allemaal Anders Allemaal Gelijk".[3]

NUnl : GroenLinks op dieptepunt n... [3FM Coen en Sander Show] Bellen met Tofik Dibi 21-5-12. Volkskrant : #GroenLinks geeft fouten l...

Het partijbestuur van GroenLinks geeft toe fouten te hebben gemaakt omtrent het referendum over het lijsttrekkerschap. Ze zeggen dat ze hun overwegingen over het kandidatuur van Tofik Dibi sneller naar buiten hadden moeten brengen. – alexandrbal

NUnl : Dibi waarschuwt leden voor... NUnl : Dibi wil nieuwe progressie...

Tofik Dibi vindt dat GroenLinks het initiatief moet nemen om samen met D66 en PvdA een nieuwe progressieve partij te creëren. Van belang, omdat het de plannen van Dibi laat zien, mocht hij lijsttrekker zijn geworden. – alexandrbal

Heleen Weening over Tofik Dibi.

Heleen Weening, partijvoorzitter van GroenLinks, laat blijken dat ze Tofik Dibi niet geschikt acht voor de rol als lijsttrekker van de partij. Dit illustreert hoe de commissie ook over Dibi denkt. – alexandrbal

Volkskrant: Als Sap van Dibi verliest,...

Deze analyse vertelt hoe de procedure van de kandidatuur niet meer goed functioneert tegenwoordig, een kandidatuur ligt tegenwoordig meteen op tafel en is niet stil te houden. Sap noemde deze procedure omslachtig. – alexandrbal

Nrc: Femke Halsema vindt Joland... Jolande Sap. Levensloop tot 2008[bewerken] Vervolgens was zij aan de Universiteit van Amsterdam drie jaar onderzoeker.

Jolande Sap

Zij deed onderzoek naar het verschil in loon tussen mannen en vrouwen. In 1992 werd zij wetenschappelijk medewerker van de Emancipatieraad. Sap was initiatiefneemster van Out of the Margin, twee internationale conferenties over feministische economie in 1992 en 1998. Dit leidde tot de publicatie van het boek Out of the Margin. Nieuwsuur: Sap over partijgeklungel met Dibi.

Jolande Sap reageert in Nieuwsuur over de kwestie van Tofik Dibi en het kandidatuurschap. Ze geeft aan dat de oorzaak bij de omslachtige procedures ligt. – alexandrbal

PowNews - Tofik Dibi vs. Jolanda Sap.

Pownews interviewt Tofik Dibi bij een persconferentie over wat hem anders maakt dan Jolande Sap. Aan Jolande Sap wordt ook dezelfde vraag gesteld. – alexandrbal

Jolande Sap versus Tofik Dibi.

Uitzending van Nieuwsuur waarin Tofik Dibi en Jolande Sap met elkaar in debat gaan. Verder komt ook de kwestie rondom de kandidatuur van Dibi aan bod. – alexandrbal

Groenlinks: Officiële uitslag lijsttr... Tofik Dibi: Ik moet dit even verwerken. Nrc : GroenLinks wil een parleme... Joint Strike Fighter-programma. Model van de Joint Strike Fighter op de Berlin Air Show, 2002 De Boeing X-32B, nu in het Patuxent River Naval Air Museum Het Joint Strike Fighter-programma (JSF-programma) was een programma van het Amerikaanse ministerie van defensie om de F-16 Fighting Falcon en andere in de jaren 1990 gangbare tactische gevechtstoestellen te vervangen door een nieuw "volgende-generatie"-gevechtstoestel.

Joint Strike Fighter-programma

Het programma liep uit op een confrontatie tussen de Boeing X-32 en de Lockheed Martin X-35, waarbij uiteindelijk de Lockheed Martin als winnaar uit de bus kwam. Femke Halsema over bezuinigen en investeren (ToekomstTV) Groenlinks: Wij willen een parlementai...