background preloader

Veel kritiek op GroenLinks

Facebook Twitter

NUnl : Commissie GroenLinks baalt... NOS : Halsema bezorgd over Sap e... GroenLinks. Geschiedenis[bewerken] 1972 tot augustus 1989[bewerken] Sinds begin jaren 80 werkten de vier samen bij gemeentelijke en provinciale verkiezingen, waar de kiesdrempel procentueel gezien hoger ligt.

GroenLinks

In Amsterdam vormden de vier partijen het Links Akkoord; in Nijmegen vormden CPN, PPR en PSP Radikaal Links en in Leiden vormde dit drietal Links Leiden. In 1984 vormden PPR, CPN en PSP het Groen Progressief Akkoord dat met één gemeenschappelijke lijst aan de Europese verkiezingen deelnam. Ook vonden de partijen elkaar in het buitenparlementair protest tegen nucleaire wapens en nucleaire energie.[5] Tweede Kamerverkiezingen 2010. De Tweede Kamerverkiezingen 2010 waren verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal die plaatsvonden op 9 juni 2010.

Tweede Kamerverkiezingen 2010

De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor 11 mei 2011, maar waren vanwege de val van het kabinet-Balkenende IV noodzakelijk vervroegd. Op basis van deze verkiezingen werd, na een kabinetsformatie van 127 dagen, het kabinet-Rutte I beëdigd op 14 oktober 2010. Femke Halsema. Femke Halsema (Haarlem, 25 april 1966) is een voormalige Nederlandse politica.

Femke Halsema

Van 2002 tot en met 2010 was zij politiek leider van GroenLinks. Momenteel is zij voorzitter van de Stichting Vluchteling en de Raad van Advies van de ASN Bank. Levensloop[bewerken] Speech Femke Halsema verkiezingen 2010. NOS-Verkiezingsdebat Part 1... NUnl : Femke Halsema stapt per di... Femke halsema stapt per direct op uit tweede kamer. NUnl : 'GL moet steun missie Kund... Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz.

Minister-president Rutte op bezoek in Kunduz in december 2011, in gesprek met de trainers.

Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz

Achtergrond[bewerken] Verkenningsfase[bewerken] Op 21 april 2010 dienden Tweede Kamerleden van GroenLinks, D66, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP een motie in, waarin de regering werd verzocht de behoefte op het gebied van civiele politietraining en -opleiding in Afghanistan in kaart te brengen en de Kamer te informeren hoe Nederland daarin zou kunnen voorzien. [1] Op 25 juni van dat jaar stuurden de ministers Verhagen en Van Middelkoop een brief aan de Tweede Kamer waarin werd geschetst bij welke al bestaande internationale politionele initiatieven (NTM-A, EGF, EUPOL) aansluiting zou kunnen worden gezocht door Nederland.[2] Een eventueel besluit werd evenwel overgelaten aan het volgende kabinet. Dat werd het kabinet-Rutte I. Opinie en politieke beraadslaging[bewerken] De politietrainingsmissie is al vanaf de eerste plannen omstreden in het Nederlandse parlement en de publieke opinie. Uitbreiding missie Kunduz taboe voor GroenLinks.

NUnl : 'Ik moest voor Kunduz-miss... Volkskrant: #GroenLinks zet intussen i... Tweede Kamerverkiezingen 2012. De positie van de belangrijkste partijen in het politieke spectrum tijdens de verkiezingen, volgens André Krouwel Stemlokaal op 12 september 2012 in De Lichtenberg, Silvolde De Tweede Kamerverkiezingen 2012 zijn de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal, die op 12 september 2012 werden gehouden.

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Zij waren het gevolg van de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Op basis van deze verkiezingen werd, na een kabinetsformatie van 54 dagen, het kabinet-Rutte II (VVD+PvdA) beëdigd op 5 november 2012. Aanleiding[bewerken] Op 21 april 2012 werd duidelijk, dat coalitiepartijen CDA en VVD geen overeenstemming konden bereiken met gedoogpartner PVV over de maatregelen die genomen zouden moeten worden om het Nederlandse begrotingstekort terug te dringen.

Groenlinks : GroenLinks heeft vanmiddag... NUnl : Kandidatenlijst GroenLinks... HPdeTijdNL : GroenLinks: we hebben maar... Volkskrant : Kandidatencommissie #Groen... DeVolkskrant : El Fassed wil hoger op kan... Volkskrant : Bram van #Ojik eist hoge p... FDlaatstenieuws : #Groenlinks is de weg kwij... Groenlinks : 3 rode lijnen in ons verki... Nrc : GroenLinks wil de transpar... Mariko Peters wil uitbreiding Wob - Pauw & Witteman. Mariko Peters. Jeugd en opleiding[bewerken] Peters, die een Nederlandse vader (de jurist Toon Peters, een van de oprichters van de Coornhert-Liga) en een Japanse moeder heeft, studeerde rechten aan de Universiteit Leiden waarin zij in 1995 haar doctoraal behaalde.

Mariko Peters

Tijdens haar studie was Peters studentassistent bij onder meer het onderzoeksinstituut Recht en Beleid. Tussen 1990 en 1992 studeerde zij Japanse literatuur en rechten aan de Universiteit van Kioto en de International Christian University. Jolande Sap 'bezuinigen doe je zo' in Pauw & Witteman 1 maart 2012. Zo pakken we de eurocrisis aan: de oplossingen van GroenLinks. Jolandesap : Lees hier mijn open brief... NUnl : Sap en Dibi strijden om li... Volkskrant: 'Dibi niet geschikt als li... Tofik Dibi. Tovek (Tofik) Dibi (Vlissingen, 19 november 1980) is een Nederlands politicus van Marokkaanse afkomst.

Tofik Dibi

Namens GroenLinks was hij van 30 november 2006 tot en met 20 september 2012 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Levensloop[bewerken] Voor hij Tweede Kamerlid werd, was hij actief in zijn eigen buurt Bos en Lommer en bij de bewonersorganisatie "Thuis in Eigen Toekomst". Al voor zijn Kamerlidmaatschap was hij bestuurslid in de (van oorsprong marxistisch georiënteerde[2]) "Turkse Arbeidersvereniging in Nederland" (HTIB), hetgeen hij nu nog steeds is. Tevens was hij een van de initiatiefnemers van de demonstratie "Stop Bush", van het Landelijk Actiecomité "Genoeg is Genoeg" en van "Allemaal Anders Allemaal Gelijk".[3]

NUnl : GroenLinks op dieptepunt n... [3FM Coen en Sander Show] Bellen met Tofik Dibi 21-5-12. Volkskrant : #GroenLinks geeft fouten l... NUnl : Dibi waarschuwt leden voor... NUnl : Dibi wil nieuwe progressie... Heleen Weening over Tofik Dibi. Volkskrant: Als Sap van Dibi verliest,... Nrc: Femke Halsema vindt Joland... Jolande Sap. Levensloop tot 2008[bewerken] Vervolgens was zij aan de Universiteit van Amsterdam drie jaar onderzoeker.

Jolande Sap

Zij deed onderzoek naar het verschil in loon tussen mannen en vrouwen. In 1992 werd zij wetenschappelijk medewerker van de Emancipatieraad. Sap was initiatiefneemster van Out of the Margin, twee internationale conferenties over feministische economie in 1992 en 1998. Dit leidde tot de publicatie van het boek Out of the Margin. Nieuwsuur: Sap over partijgeklungel met Dibi. PowNews - Tofik Dibi vs. Jolanda Sap. Jolande Sap versus Tofik Dibi. Groenlinks: Officiële uitslag lijsttr... Tofik Dibi: Ik moet dit even verwerken. Nrc : GroenLinks wil een parleme... Joint Strike Fighter-programma. Model van de Joint Strike Fighter op de Berlin Air Show, 2002 De Boeing X-32B, nu in het Patuxent River Naval Air Museum Het Joint Strike Fighter-programma (JSF-programma) was een programma van het Amerikaanse ministerie van defensie om de F-16 Fighting Falcon en andere in de jaren 1990 gangbare tactische gevechtstoestellen te vervangen door een nieuw "volgende-generatie"-gevechtstoestel.

Joint Strike Fighter-programma

Het programma liep uit op een confrontatie tussen de Boeing X-32 en de Lockheed Martin X-35, waarbij uiteindelijk de Lockheed Martin als winnaar uit de bus kwam. Hierna werd voor de X-35 de naam F-35 Lightning II gekozen en werd het JSF-programma het F-35 Lightning II-programma. Femke Halsema over bezuinigen en investeren (ToekomstTV) Groenlinks: Wij willen een parlementai...