background preloader

Aleksandraboratynska

Facebook Twitter

Aleksandra Boratyńska

Sprawdzi czy umiesz : CYFRY RZYMSKE. Pamienajmy o kolejności wykonywanych działań : Jak określić rzeczwistą odległość za pomocą podziałki linijowej. 1 Republika Słoacka. Poznajemy pułnocnych sąsiadów polski. 2 Rodzaje skali. Każda mapa jest wykonana w skali.