background preloader

Nordic Languages

Facebook Twitter

Reportage Vetamix Nordiska språk. Grundskoleboken.se Nordiska språk. Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Grundskoleboken.se Nordiska språk

Till Danmark hör även ögruppen Färöarna och Grönland. Inom norden talar vi ett flertal språk som är besläktade med varandra, men också språk som inte alls har med varandra att göra. Man brukar tala om olika ”språkgrenar”. Blogginlägg: Språk i Norden. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Blogginlägg: Språk i Norden

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Grannspråk: Ett utbildningsmaterial från Skolverket. Minoritetsspråk: Språk och folkminnen.