background preloader

eHealth

Facebook Twitter

Miten hoivapalvelun asiakas muuttuu palvelun kohteesta sen tekijäksi? Mitä on paras hoivapalvelu tulevaisuudessa? Kuntien rooli muuttuu yhä enemmän palvelunjärjestäjäksi. Entä kansalaiset? Tietoyhteiskunnan kasvatti haluaa olla ennemmin aktiivinen toimija kuin pelkästään hoivan kohde. Pitäisi kysyä: mitä on paras palvelu juuri hänelle? Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kovassa murroksessa. Uskon, että suurin muutos sote-sektorin palveluissa tulee olemaan asiakkaan aseman muuttuminen, palveluista ja niiden tuottajista riippumatta.

Parasta hoivapalvelua tietoyhteiskunnan kasvateille Terveyspalvelujen kuluttajana en mieti, muuttuuko roolini vai ei. Haluan olla osallinen palvelukokonaisuudessa. Itselleni on tärkeää, että tulevaisuudessa minulla on mahdollisuus seurata toisella puolella Suomea asuvan äitini saamaa hoivapalvelua. Kun halutaan antaa parasta hoivapalvelua (tai mitä tahansa muutakin palvelua), tulee huomata, että siihen kuuluu muutakin kuin hoivaa. Parhaaseen palveluun kuuluu asiakkaan huomioiminen, tiedon jakaminen sekä osallistaminen. Virtuaaliklinikka: Terveyspalvelut tulevat kotiisi kun sinulle sopii. Sitra on tehnyt työtä virtuaaliklinikan eteen jo puolitoista vuotta. Viime päivinä julkisuudessa on ollut esillä Hämeenlinnassa käyttöön otettu edistyksellinen sähköinen palvelu minunterveyteni.fi. Mitä virtuaaliklinikan tulo merkitsisi sinun arjessasi?

V niin kuin virtuaaliset terveyspalvelut. Virtuaalinen terveyspalvelu voi tarkoittaa tietokoneen tekemää yksilöityä terveysarviota tai asiakkaan tai hoitajan mahdollisuutta ottaa videoyhteys lääkäriin kotoa tai vastaanotolta. Virtuaaliklinikan mallissa tavoitteena on luoda uusia terveyspalveluita, jotka helpottavat niin ammattilaisten kuin asiakkaiden arkea. I niin kuin ilman vastaanottokäyntiä. R niin kuin riskianalyysi. T niin kuin tiedot tallessa. U niin kuin uusia palveluita. A niin kuin aina avoinna. A niin kuin ammattitaidon korostuminen.

L niin kuin luotettava. I niin kuin ihminen. K niin kuin kiinnostus terveyteen. L niin kuin lähellä. I niin kuin ilmainen. N niin kuin neuvonta. I niin kuin itsemittaus. A niin kuin arki. Sähköiset omahoitopalvelut voivat laajeta yli miljoonan suomalaisen ulottuville. Netissä itse tehtävä terveystarkastus, hyvinvointivalmennus ja oirearvio ovat esimerkkejä älykkäistä verkkopalveluista, jotka ovat tulossa yhä useamman suomalaisen ulottuville lähivuosina.

Päätös kansallisesta terveystilistä helpottaa oman terveyden seurantaa ja vauhdittaa uusien omahoitopalvelujen kehittämistä. Kaikki edellytykset terveyspalvelujen toiminnalliselle murrokselle ovat nyt olemassa. Entäpä jos voisit lääkärille jonottamisen sijaan tehdä terveystarkastuksen netissä? Tai kartoittaa oireesi lääketieteelliseen tietoon perustuen verkkopalvelussa ja saada alustavan itsehoito- tai toimintasuosituksen jo kotona? Näin toimitaan jo 70 000 asukkaan Hämeenlinnassa, missä minunterveyteni.fi-palvelu otettiin käyttöön maaliskuussa. Videovälitteistä lääkärin etäkonsultaatiota kuin myös reseptien sähköistä uusimista puolestaan on kokeiltu menestyksekkäästi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä YTHS:ssä (130 000 asiakasta). Omahoitoratkaisut osaksi terveydenhuollon arkea Nyt tai ei koskaan. Digivallankumous etenee: Itse mitattu data osaksi terveyspalveluja Hämeenlinnan uraauurtavassa kokeilussa.

Astmapotilaiden hengityksen puhallusmittaus, verenpaineen ja -sokerin mittaaminen kotioloissa sekä painon seuraaminen ja näiden tietojen tallentaminen omalle terveystilille sekä tietojen yhdistäminen terveydenhuoltojärjestelmään ovat esimerkkejä uudenlaisista, sähköisen omahoidon palveluista, joita tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys Elisan ja Hämeenlinnan kaupungin kesällä alkava yhteistyökokeilu tuo kuntalaisten ulottuville.

Samaan aikaan ihmisten jo ennestään arjessaan käyttämä mobiiliteknologia ja -sovellukset, kuten Applen HealthKit, kytketään entistä tiiviimmin osaksi terveydenhuoltojärjestelmää. Hämeenlinnassa maaliskuussa käyttöön otetussa, kansainvälisestikin vertailtuna edistyksellisessä minunterveyteni.fi-palvelussa otetaan tänä kesänä uusi askel eteenpäin. ”Kuntalainen saa lisäarvoa tekemistään mittauksista, eli hän ei tee niitä vain terveydenhuollon ammattilaisia varten, vaan pystyy myös itse hyödyntämään dataa parhaaksi katsomallaan tavalla. Nuoret lääkärit: Omahoitoa tukevaan teknologiaan uskotaan. Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa.

Palvelujen laajamittainen digitalisoituminen sosiaali- ja terveyssektorilla on vasta alkamassa, mutta sen mukanaan tuoma muutos tulee olemaan ennennäkemättömän nopea. Samalla monet vanhat sote-järjestelmän ja -palvelujen toimintamallit voidaan miettiä uudella tavalla, arvioi johtaja Antti Kivelä Sitrasta. Arvio perustuu Sitran yhdessä Oulun yliopiston maantieteen tutkimusryhmän kanssa tekemään selvitykseen siitä, miten digitalisaation ja logistiikan kehitys vaikuttaa tulevaisuudessa tarvittavien palvelupisteiden määrään.

Maan hallitus on linjaamassa sote-alueiden määrästä ja sote-järjestelmän rahoitusmallin päälinjoista lokakuun loppuun mennessä. Kivelän mukaan selvitys osoittaa, kuinka tärkeää sote-palvelujen järjestäjän ja tuottajan selvä erottaminen toisistaan on. Ellei järjestäjää eroteta selvästi tuottajasta, tuotantojärjestelmä ei pysty uudistumaan riittävän nopeasti muuhun kehitykseen verrattuna. Lisätiedot: Digitaaliset omahoitopalvelut tukevat sote-uudistusta. Digitaaliset omahoitopalvelut, kuten verkossa tehtävä älykäs oire- tai palvelutarpeen arvio, voivat lähivuosina pienentää sote-menoja kymmenillä miljoonilla euroilla vuodessa, jos ne otetaan käyttöön valtakunnallisesti. Samalla omahoitopalvelut vähentäisivät suomalaisten jonotusta esimerkiksi terveyskeskuksiin ja lisäisivät osaltaan asiakkaan valinnanvapautta.

Äkillinen selkäkipu iskee – mitä tehdä? Suuri osa suomalaista todennäköisesti etsii ensimmäiseksi tietoa verkosta ja usein melko sattumanvaraisesti. Entä, jos voisit tehdä verkossa luotettavan oirearvion muutamassa minuutissa? Oirearvio huomioisi potilasjärjestelmässä olevat tietosi sekä omalla terveystililläsi olevat tiedot sekä yhdistäisi ne uusimpaan lääketieteelliseen tietoon. Edellä kuvatun kaltaiset älykkäät ja verkkovälitteiset omahoitopalvelut voivat tuottaa yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä suhteessa vaadittaviin satsauksiin, jos ne otetaan käyttöön valtakunnallisesti. Steve Jobsin luksusjahtia hallitaan iMaceilla | Viihde | Digitoday. List of Digital Health Solutions. Digital health solutions range the gamut from consumer, medical, and clinical devices, apps, and related services leveraging them, to genetic and DNA testing to whole genome sequencing, and all combinations therein.

This list serves as a resource for identifying solutions that are already available or are currently in development. To find specific types of solutions, I’ve added many keyword description tags, which you can select in order to filter the list/narrow down the solutions fitting your criteria. This is explained further below. Markets benefiting from digital health solutions include consumers (parents, children, and the elderly), hospitals and other healthcare providers, caregivers, clinical research organizations, pharmaceutical companies, employers who want a healthy and productive workforce, as well as sports and other coaches helping athletes and the average person to reach peak performance and health. QuantifiedSelf. Posts Tagged ‘QuantifiedSelf’ Discussion of PHRs and Patient Data Access on iHealthbeat January 29, 2012 In an new story on iHealthbeat, Barriers Continue To Limit Patient Access to Electronic Health Data, I am quoted on the topic Basically, I continue to be disappointed on the slow adoption of PHRs and the fact that Google Health is now gone.

My statement at the end of the article is the most significant – how can providers strategically use PHRs as chronic disease management tools? There have been some pilot programs on this. At the same time, I wonder if mobile apps, which have seen huge adoption, need integration with PHRs or visa versa. Share this: e-Patients, Quantified Self and Self-Efficacy; Self-Monitoring Through Technology November 8, 2011 New featured blog post of mine on HealthWorksCollective. Can Social Media Save Lives? June 23, 2011 We are witnessing a shift from social media for pure marketing toward engagement and beyond, to changing the care process. April 12, 2011 May 3, 2010. Tele + E-health.