background preloader

Tips till hösten

Facebook Twitter

Soderasparmen. PLANDISC - EN ÅRSCYKEL FÖR STRATEGISK PLANERING. Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras. Här är ett sätt som några lärare använder sig av m h a GAFE under NP Sv åk 6… Behövs inga frågor på internet bara för att man använder formulär. Det är bara ett av många sätt att samla in texten. Problemet med denna process är att det finns inget som hindrar eleven att dra igång internet och göra en massa saker på bara ett par sekunder. Dock såg jag igår ett tweet om ett tillägg, Folder Notification, som ska meddela dig om ett dokument uppdateras. Det skulle berätta om en elev går online, då dennas dokument ju skulle synkas till GAFE och därmed uppdateras för dig som ägare.

Grundläggande är att om man tillåter internet, då måste det begränsas så att eleven inte kan göra något annat än precis det som är tillåtet, och om man inte tillåter internet, då måste man kunna kontrollera och/eller styra det. I exemplet ovan verkar det också som att stavningskontrollen fortfarande är aktiv. Värt att notera där är att just den har jag ännu inte sett någon som lyckats tvinga avstängd.

ITG Webtools 1.0. For Education: Det var bättre förr? | Mitt Flippade Klassrum. Alla som en gång i tiden har gått i skola har en uppfattning om hur skolan bör, och inte bör, se ut. En uppfattning som i mångt och mycket grundar sig på de erfarenheter man själv har av sin skolgång, vilken naturligtvis skiljer sig åt, allt beroende på ens egna perspektiv. När man möter föräldrar i skolans värld, är det en viktig tanke att ta med sig.

Man kan inte prata om ”skola förr” och ”skola nu”, men vi kan prata om föräldrarnas bild av hur skolan ser ut idag, jämfört med den bild de minns från sin egen skolgång. I onsdags inledde jag mitt möte med föräldrar på Frösakullskolan i Halmstad utifrån de två frågeställningarna: Vad minns du från din skolgång? Tillsammans med grannen, fick föräldrarna surra i några minuter utifrån sina minnen, erfarenheter och tankar. Däremot var det inte lika enkelt att sätta fingret på hur skolan idag ser ut. Fokus på, dels vårt demokratiuppdrag och värdegrund, men också kunskapskrav, förmågor och formativ undervisning. ”Men vad händer med kunskapen då? Litthist. LOL + BOB. Vi börjar tillfället med att se på film 1:8 Bedömningsbegrepp - hur pratar vi om bedömning?

Därefter diskuterar vi frågorna i 1:9 skriv dina egna reflektioner i lär(o)boken. Använd begreppen ”summativ och/eller formativ bedömning”, ”validitet”, "allsidighet", ”reliabilitet” och ”formell och/eller informell bedömning” för att beskriva din egen bedömningspraktik. Avsluta träffen med att se på film 1:10. Under 1:11-1:12 finns sen bra frågor som man kan arbeta vidare om man vill och hinner. Träff 2 - modul 2 (feb) Det är dags för modul 2 - Vad bedöms? Tid att göra klart modul 1 och 2 under 2h på en studiedag Träff 3 - modul 3 (april) 1.

Allt vi ska bedöma ska vi undervisa om. Fundera själv, över samstämmighetsbegreppet i någon av tänk och skriv dina planeringar för ett kunskapsområde. Hur planerar du så att eleverna får träna och utveckla de olika förmågorna i ditt ämne? Har du byggt in en progression i din undervisning? Träff 4 - modul 3 (maj) Modul 4,5,6 samt slutuppgift. Bästa sidorna för att konvertera dina PDF-filer till blädderbara digitala böcker. Calaméo Publicera en tidskrift, presentation eller ett dokument och dela dem med världen. Det går att ladda upp Word, PP, PDF, Excel m.m. Det är gratis och iPad-vänligt! Det går att bädda in på en blogg/webbsida. Det går även att infoga video och ljud om man betalar. Med FlipSnack kan du ladda upp en PDF, JPG eller JPEG-fil och konvertera den till en blädderbar bok. Gratis och mycket enkelt. Youblisher Youblisher är ett enkelt och praktiskt verktyg för att omvandla pdf-filer till blädderbara e-publikationer. Netpublication omvandlar PDF-filer till en netpublication (en blädderbar digitalbok).

För att publicera din netpublication på en webbsida eller i ett e-mail använder man sig utav en länk.Det finns olika sätt att länka till din netpublication: Länka med en webbadress till publikationen, skapa en minipublikation (en minipublication är som en ikon för din netpublication. Andra förslag Scribd: Det går ej bläddra utan man scrollar ner. Yumpu: Har reklam.( Tack för tipset )