background preloader

IKT

Facebook Twitter

Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik. I många skolor har varje elev varsin dator och Skolverket pekar i sina förslag till nationell IT-strategi på önskemål om att samtliga skolor skall erbjuda ett digitalt verktyg till alla elever inom tre år.

Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik

I en sådan skola förväntas eleven skriva den absoluta merparten av sina texter på tangentbord. Vi menar att det är viktigt att lära eleverna en korrekt fingersättning vid textproduktion när tangentbord introduceras. Fingersättning ger kognitiv och fysisk avlastning Ett viktigt skäl är att få upp hastigheten och flytet i skriften. När det tar tid att ägna sig åt pekfingervalsen är det lätt att eleven tappar bort sig i tanken och inte hinner skriva klart sitt alster innan tanken har flugit sin kos. En korrekt fingersättning blir med träning också en automatiserad vana.

IKT-visättraskolan - Wordpress. Pourquoi mon Chromebook 11 3120 ne se met pas sous tension ? If you are having difficult powering on your Chromebook 3120 the issue could be due to charging USB devices.

Pourquoi mon Chromebook 11 3120 ne se met pas sous tension ?

Further details and the solution is documented here. Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik. Edpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer – Fröken Jingfors. När jag använder film för att flippa min undervisning vill jag veta vad min elever har lärt sig, om de förstår, vilka slutsatser och reflektioner de gör. Jag vill även kunna planera nästa lektion efter deras förkunskaper och frågor och ge dem personlig återkoppling. Med EDpuzzle kan man göra allt detta och mycket mer! När Zaption stängde ner i somras blev jag så besviken då jag tyckte mig ha hittat det perfekta verktyget men EDpuzzle är helt klart en bra ersättare. Här kommer en beskrivning av vilka verktyg som finns och hur man använder dem. Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F. Albin är 15 år och går på en 7-9 skola i Umeå.

Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F

Det som skiljer Albin från flertalet andra elever är att han har dyslexi och att skriva och läsa har alltid har varit svårt. När han för första gången skulle få betyg i årskurs 6 fick han underkänt i flera av kärnämnena. All kunskap på samma plats.

IKT bloggar

Handbok för IKT-pedagoger. Förkortningen IKT står för Information Kommunikation Teknik.

Handbok för IKT-pedagoger

I vissa sammanhang står T för teknologi. I denna handbok/sajt används inte teknologi begreppet, då teknologi på svenska är mer inriktat mot vetenskapen om tekniken (Fleischer, 2013 & iBid.) Vad är en IKT-pedagog? En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Beroende på hur du är anställd kan rollen vara med fokus på pedagoger (som i denna handbok) eller ha en tjänst där du även ska vara som resurs för eleverna. Tips på verktyg för digital elevrespons #SETTSYD. Jag hade glömt hur stökigt och tröttande det är med mässor.

Tips på verktyg för digital elevrespons #SETTSYD

Allt sorl. Alla människor. Slamrandet. Köandet. Förväntningarna, glada överraskningar och besvikelser. PDFbuddy: Du kan skriva på ett PDF-dokument eller ta bort delar av det. EDpuzzle. TodaysMeet - Give everyone a voice. How to repair a smashed Chromebook screen in 3 minutes.

We’ve just given out 300 Toshiba Chromebooks to our teachers and students, and in the two months that they’ve had them we’ve had a several returned for repair.

How to repair a smashed Chromebook screen in 3 minutes

In this video I’ll show you how simple and quick it is to carry out Chromebook repairs yourself and save you hundreds in spare parts. The low price of most Chromebooks is reflected in the build quality of Google’s popular range of laptops. The flimsy plastic and soft screens that are synonymous with Chrome OS devices allow them to be extremely cheap but also make them very prone to damage.

This cheap construction does, however, have two huge positives — Chromebook parts are really cheap, and they’re really easy to repair yourself. Most DIY repair videos you find on YouTube are pretty dull, so I’ve spiced this one up with a few unique touches. Rethinking.se. Bryter du mot lagen utan att veta om det? Bryter du mot lagen utan att veta om det?

Bryter du mot lagen utan att veta om det?

Det finns många mytbildningar om hur man får använda digitalt material på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns fritt tillgängligt. Bara för att det finns en ofantlig mängd bilder på internet kan man inte bara ”Googla” och ta en bild, det är någon som äger den. Många lärare avstår därför från att använda Internet i sin undervisning eftersom de är rädda för att göra fel.

Utifrån detta skapades ett projektet ”legala handboken”. Målet med projektet var att skapa en aktuell och lättanvänd webbtjänst som ger lärare, studenter, bibliotekarier och övrig personal vid svenska lärosäten svar på sina frågor om upphovsrätt, offentlighet, integritet och säkerhet på nätet. Grundskoletidningen nr 5. Digitala lärmetoder - goeasy. IT i särskolan för personal och föräldrar.

Jag hade äran att få åka till SETT mässan i år.

IT i särskolan för personal och föräldrar.

Jag började genast fundera på vilka jag skulle få möta och samtala med. Konceptet att vi var över 100 från Helsingborg som skulle åka tillsammans och även bo på samma ställe var en lysande idé. Tack till er som såg det som en helhet det ger så mycket mer än att varje skola ordnar sitt och också håller sig till sin lilla grupp. Internetguider. Hur använder man ett digitalt responssystem? Digitala verktyg IKT. Tülays IKT-sida. IKT I SKOLAN, DEL 24: BRA NÄTRESURSER - JL Skolutveckling. Vilka digitala verktyg skulle underlätta ditt dagliga arbete i skolan? IKT-GUIDEN - HEM.