background preloader

Tatarzy

Facebook Twitter

Doktorska

Polski Tatar Selim Chazbijewicz: "Polscy muzułmanie przebierają się za Arabów. Hidżaby trzeba zlikwidować" – Cała obyczajowość muzułmańska, w tym ubiór kobiet i sposób ich traktowania przez mężczyzn, to wymysł prymitywnych średniowiecznych teologów.

Polski Tatar Selim Chazbijewicz: "Polscy muzułmanie przebierają się za Arabów. Hidżaby trzeba zlikwidować"

Szariat trzeba w 3/4 odrzucić. Reformę islamu zacznijmy w Polsce – mówi w rozmowie z naTemat Selim Chazbijewicz, znany polski Tatar, były imam gminy muzułmańskiej w Gdańsku. Właśnie okazało się, że Selim Chazbijewicz wystartuje w wyborach do Sejmu z drugiego miejsca na liście PiS w Olsztynie. Przypominamy ten wywiad, bo w kontekście dyskusji o uchodźcach i politycznych awantur w Polsce jest wyjątkowo aktualny. Napisał pan na Facebooku, że „te wszystkie hidżaby i chusty to plemienne pozostałości średniowiecza”, a islam powinien się „odarabizować”.

To znaczy, że dziwię się polskim muzułmanom, którzy zapuszczają brody i przebierają się za Arabów. Na podobnej zasadzie wiele osób ma przekonanie, że islam nakazuje mieć za wrogów chrześcijan. Weźmy przykład wykonywania kar: ucinanie ręki, chłosty. 203_Modras.pdf. Uj.edu. An Error Occurred Setting Your User Cookie. KLIO.2012. WA303_26535_2003-87_APH-06_o.pdf. Chapter04.pdf. Nasi przyjaciele Tatarzy. Chanat krymski oraz państwo, które z czasem zaczęło się nazywać Rzecząpospolitą, pojawiły się, a następnie zniknęły z mapy Europy w tym samym mniej więcej okresie.

Nasi przyjaciele Tatarzy

Krymskie państwo Tatarów powstało w 1427 r., a więc czterdzieści dwa lata po pierwszej unii polsko-litewskiej zawartej w Krewie. Opieka Polski w pierwszych dekadach istnienia chanatu odegrała ważną rolę w historii państwa, które de facto stało się na pewien czas naszym protektoratem. Jak pisze Jan Długosz (1415-1480), wielu Polaków służyło wówczas w wojsku tatarskim, a założyciel chanatu Hadżi Girej był zdaniem wielkiego kronikarza mężem pełnym dobroci, człowiekiem łagodnych obyczajów skorym do dobrych uczynków. Dalej podaje Długosz, że chan miał nawet oświadczyć, że byleby [król] Kazimierz [Jagiellończyk] rozkazał, gotów był z całą potęgą pójść chrześcijanom na pomoc przeciw Turkom. Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej. Wywiad z Selimem Chazbijewiczem - Etnologia.pl. Polska Kamil Orzechowski Wywiad z Selimem Chazbijewiczem, którego nagrania dokonałem w jego domu służbowym na ul.

Wywiad z Selimem Chazbijewiczem - Etnologia.pl

Żołnierskiej w Olsztynie dnia 20 lutego 2006 r. • Tatarzy polscy. Troszkę historii. Przede wszystkim to było związane z silnymi pokrewieństwami. Narodowe Odrodzenie Polski. Kiedy w XIII wieku Mongołowie pojawili się w Europie uznano ich za apokaliptyczne ludy Goga i Magoga.

Narodowe Odrodzenie Polski

Ich najazdy spustoszyły połowę chrześcijańskiej Europy. Echostudzianki21. Podlaska Digital Library - Tatarzy litewscy : próba monografii historyczno-etnograficznej. N_211_09_Wroblewska.pdf. Podlaska Digital Library - Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy. Podlaska Digital Library - Tatarzy w Polsce. Pochodzenie etniczne - Polistrefa. Do dnia dzisiejszego nie istnieje uniwersalna definicja mniejszości narodowej.

Pochodzenie etniczne - Polistrefa

Narodowość jest stanem świadomości jednostki i wynikająca z tego stanu identyfikacja z daną grupą etniczną. Cechy charakteryzujące mniejszość narodową i etniczną to: Tatarzy polscy - Tolerancja.pl. Przez lata nazywani Tatarami polsko-litewskimi po 1939 roku zostali rozdzieleni nowopowstałą granicą na Bugu, część rodzin znalazła się w Polsce, część w ZSRR.

Tatarzy polscy - Tolerancja.pl

W zaistniałej sytuacji wielu Tatarów zdecydowało się na przeniesienie do Polski, osiedlali się na Podlasiu, na ziemiach odzyskanych, lub w większych miastach, jak Gdańsk czy Warszawa. Okres Polski Ludowej nie sprzyjał rozwojowi kontaktów z rodakami pozostawionymi po drugiej stronie granicy, ani tym bardziej z innymi Tatarami zamieszkującymi tereny ZSRR – zwłaszcza region Kazania i Krymu. Nie łatwo przychodziło też nawiązywanie stosunków z krajami muzułmańskimi, które do bloku państw socjalistycznych nie należały. Osadnictwo_Tatarow_na_Podlasiu.pdf. Biebrzańskim szlakiem... Pt3.pdf. Tatariada - religie.wiara.pl. Komiks "Tatariada" o tatarskich tradycjach, rytuałach, przesądach i świętach ukaże się pod koniec 2014.

Tatariada - religie.wiara.pl

To inicjatywa Muzułmańskiego Związku Religijnego (MZR) w RP. Wydawnictwo ma w przystępny sposób tłumaczyć tatarskie zwyczaje. Komiks finansowany jest z budżetu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Ukaże się w nakładzie 500 egzemplarzy - powiedziała PAP Barbara Pawlic-Miśkiewicz z MZR oraz jedna z pomysłodawczyń komiksu. Wydawnictwo ma być kolażem archiwalnych i współczesnych zdjęć oraz dostępnych grafik dotyczących społeczności tatarskiej. Muzułmański Związek Religijny w w Rzeczypospolitej Polskiej.

"Muzyczna Jurta - Śladami Tatarów"!

Muzułmański Związek Religijny w w Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jedną z najnowszych publikacji Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP pt. "MUZYCZNA JURTA - ŚLADAMI TATARÓW". Wydawnictwo składa się z książki zawierającej artykuły o muzyce tatarskiej, kulturze muzycznej Tatarów polsko - litewskich, tatarskim zespole tańca "Buńczuk" oraz zespole Ansambl Peregrinus wraz z opisem utworów. Druga część wydawnictwa to płyta CD z 9 utworami tatarskimi i orientalnymi ze zbiorów baszkirskich, kazańskich, krymskich i mongolskich w autorskich aranżacjach wrocławskiego zespołu Ansambl Peregrinus. Publikacja została zrealizowana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zycie_religijne_tatarow_ibuk_lekki. Muzułmański Związek Religijny w w Rzeczypospolitej Polskiej. Podlaskie Dni KulturyMuzułmańskiej w Białymstoku 3 czerwca 2007 r. w niedzielę odbyły się Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku zorganizowane przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Białymstoku przy pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku.

Muzułmański Związek Religijny w w Rzeczypospolitej Polskiej

Są to dni wiedzy o mniejszości muzułmańskiej Tatarów polskich oraz o ich dziedzictwie kulturowym: historii, religii, tradycji, elementach folkloru. Uroczystego otwarcia oraz powitania przybyłych na spotkanie w Domu Modlitwy gości dokonał Mufti Tomasz Miśkiewicz. Następnie Przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Pani Halina Szahidewicz otworzyła wystawę Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej, na której można było zobaczyć pamiątki rodzinne, zdjęcia, dokumenty i wydawnictwa pokazujące ponad 600 – letnią historię osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich. Program uroczystości uświetnił występ zespołu taneczno – recytatorskiego Buńczuk. Tatarzy - muzułmanie w Białymstoku : informator (O Bibliotece » Wydawnictwa » Nowości - regionalia)

Prosto do informacji <br />- katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. Podlaska Digital Library - Rocznik Tatarski : czasopismo naukowe, literackie i społeczne, poświęcone historii, kulturze i życiu Tatarów w Polsce T. 1 (1932) Podlaska Digital Library - Studia Podlaskie. Podlaska Digital Library - Białostocczyzna. KaRo. Tatarzy w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia. Tatarzy litewscy z epoki napoleońskiej Bohoniki – cmentarz muzułmański.

Tatarzy w Polsce – Wikipedia, wolna encyklopedia

Tatarzy polscy – termin rozpowszechniony w okresie międzywojennym, określający Tatarów mieszkających na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dawniej nazywani również Tatarami litewskimi, co nie jest sprzeczne, gdyż Litwa i Polska stanowiły kulturowo jedną całość, było to więc określenie synonimiczne. Pochodzenie[edytuj | edytuj kod] Tatarzy osiedlali się w Wielkim Księstwie Litewskim od końca XIV wieku, głównie w okolicach Wilna, Trok, Grodna i Kowna, a od XVII wieku także w Koronie, gł. na Wołyniu i Podolu, a u schyłku wieku na Suwalszczyźnie. Bibliografia-utworow-pol-tatar.pdf. Podlaska Digital Library - Tatarzy w Polsce.

Tatarzy pod grunwaldem. Planetaislam > tatarzy polscy. W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego © Materiay na temat tatarów oraz zdjęcia pochodzą z i są własnością autora W wyniku rozbioru ziem Rzeczypospolitej, większość terenów zamieszkałych przez ludność tatarską, znalazła się pod panowaniem rosyjskim. Zmieniona sytuacja polityczna spowodowała emigrację Tatarów do Turcji, lecz nie przybrała ona większych rozmiarów.

Tatarzy zaczęli przystosowywać się do nowych warunków życia. Kiedy jednak 24.06.1812 r. armia napoleońska przekroczyła Niemen i w marszu na Rosję znalazła się na Wileńszczyźnie, grupa oficerów tatarskich, służąca przed 1795 r. w wojsku polskim, przystąpiła do formowania szwadronu przeznaczonego dla Tatarów ochotników. Podczas powstania listopadowego, Tatarzy nie tworzyli już własnych formacji, lecz walczyli w kilku pułkach kawaleryjskich. Tatarzy polscy - Tolerancja.pl. Tatarzy Polscy Pierwsi tatarscy osadnicy pojawili się w Polsce w XIV wieku.

Miało to związek z sytuacją w Złotej Ordzie – państwie powstałym z rozpadu wielkiego imperium Czyngis chana. Ciągła walka o władzę między różnymi pretendentami do schedy po jednym z największych zdobywców w dziejach doprowadziły w konsekwencji do rozpadu państwa na wiele chanatów, z których najdłużej bo do XVIII wieku przetrwał Chanat Krymski. Muzułmański Związek Religijny w w Rzeczypospolitej Polskiej. Historia Służby Muzułmanów Tataróww Wojsku Polskim Podstawowym zajęciem Tatarów muzułmanów, w dawnej Polsce i Litwie, była obok rolnictwa i rzemiosła, służba w wojsku. Osadnictwo tatarskie od swych początków miało charakter wojskowy. Pierwsze osady powstawały w pobliżu ośrodków miejskich, blisko granicy z Zakonem Krzyżackim co umożliwiało, na rozkaz księcia, szybką mobilizację oraz obronę miast i dróg przed Krzyżakami Nowi tatarscy przybysze ze stepów wschodniej Europy otrzymywali ziemie, w zamian zobowiązani byli do służby wojskowej. Stworzyli oni własne chorągwie plemienne lekkiej jazdy juszyńską, najmańską, jałoirska, kondradzką, bahryńską, ułańską.

Tatarzy – polscy muzułmanie. Mimo traktowania Polski jako ojczyzny Tatarzy zawsze byli wyróżniającą się częścią ludności Rzeczypospolitej. Nie obnosili się ze swoim pochodzeniem ani przynależnością wyznaniową, ale byli społecznością dumną, świadomą swej tradycji. (Taniec tatarski / mal. Juliusza Kossaka) Tatarskie osadnictwo na ziemiach Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego Przodkami ludności tatarskiej zamieszkującej wschodnie tereny I Rzeczypospolitej byli najeźdźcy mongolscy z armii Batu-chana, którzy w XIII w. opanowali księstwa ruskie, wyruszyli na Bułgarię i Węgry, a także napadli na ziemie polskie. Chociaż wzmianki o Tatarach na Litwie datuje się już na 1320 r., za początki osadnictwa uważa się rok 1397, kiedy to ok. 4000 Tatarów przybyło wraz z Wielkim Księciem Witoldem na ziemie litewskie.

Tatarzy szczególnym szacunkiem otaczali księcia Witolda, a następnie kolejnych władców Polski. PODLASKI SZLAK TATARSKI. Jerzy Granowski Selim Chazbijewicz Tatarski sen Mieszka we mnie Polak i Tatar Jeden nosi maciejówkę drugi krymkę. Zamzar - Free online file conversion. W Polsce. Mniejszości etniczne w Polsce: Tatarzy - Etnologia.pl.

Polska. Polska Bibliografia Literacka (PBL) Literatura polsko-tatarska - wschod-zachod. PO 1918 ROKUGRANT NARODOWEGO CENTRUM NAUKINr DEC-2012/07/B/HS2/00292 Kierownik projektu: BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ. dLibra Digital Library - Przegląd Bibliograficzny Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie : mięsięcznik dla czytającej publiczności, 1913. Bazy danych i zasoby elektroniczne – Biblioteka SGH. BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ. Literatura tatarska.