background preloader

Aberg10

Facebook Twitter

Helena Åberg

Grafik: Så mycket vatten går åt till dina livsmedel - Matens pris. Tar du en stor kopp kaffe motsvarar vattenåtgången alltså 22 minuter i duschen, vilket kan jämföras med en kopp te som inte ens räcker till fem minuter.

Grafik: Så mycket vatten går åt till dina livsmedel - Matens pris

Väljer du öl motsvarar det en dusch på sex minuter, medan ett glas vin motsvarar nästan ett och ett halvt badkar fyllt med vatten. Både mandel och nötkött kräver så mycket vatten i att det skulle fylla nio uppblåsbara trädgårdspooler, men skillnaden är ändå stor. Köttet produceras nästan helt med hjälp av regnvatten, medan mandel ofta nyttjar grundvatten. Mandelproduktionen kräver också mycket vatten för att ta hand om föroreningar.

Siffrorna är hämtade ur forskning från Water Fotprint Network och är beräknade utifrån den globala produktionen av varorna, de tar alltså inte hänsyn till specifikt svenska förhållanden. Historieätarna firar jul. Följ T-shirten. Följ T-shirten Ämnen: Hkk, Sh, Ge, Ke, Bi, Sl (Sv/SvA, Bl, Tk, Fy, Re) Övningen Följ T-shirten börjar med att följa en T-shirts resa från vagga till grav med diskussioner om energianvändning, klimat- och miljöpåverkan från bomullsplanta till att den blir avfall, alltså T-shirtens livscykel.

Följ T-shirten

Eleverna väljer sedan andra produkter och gör enkla livscykelanalyser (LCA) på dessa. WWF handla hållbart. MediaCenter Norrbotten / Miljömärkning - Vägen till en renare värld. Hav i balans. Begransad klimatpaverkan. Näringslära presentation video. Framtidens hållbara kläddesign 31 augusti kl 14:03 - Klotet. På spaning i hemmet. På spaning i hemmet Ämnen: Tk, Hkk (Bi, Fy, Ge, Ke, Sv/Sva) I den här övningen undersöker eleverna familjens vanor.

På spaning i hemmet

Sedan funderar de ut fem saker som kan förändras för att spara på jordens naturresurser, hushålla med energi och skydda miljön. Målet är att eleverna, genom att undersöka och resonera, får kunskap och ökad förståelse för hur val av varor, tjänster samt andra prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Material och verktyg: Uppgiftsformulering (pdf), Naturskyddsföreningens SMERGYmeter. Vad betyder miljömärket? Vad betyder miljömärket?

Vad betyder miljömärket?

Ämnen: Hkk, SO, NO, Sv/SvA I den här övningen besöker eleverna en butik för att leta efter miljömärkningar. Följ T-shirten. Onödigaste prylen. Onödigaste prylen Ämnen: Re, Sh, Ge, Hi, Hkk, Bi, Ke, Sl, Sv/Sva Vad är en onödig pryl?

Onödigaste prylen

Klimatkocken. Klimatkocken Ämnen: Hkk, Bl, Sv/SvA (Ge, Bi, Ke, Sh) Övningen Klimatkocken är uppdelad i två delar.

Klimatkocken

Först får eleverna fundera över matens klimatpåverkan genom att komma på det klimatvärsta sättet att göra en middag. Skolmaterial. Mat för alla sinnen - sensorisk träning enligt Sapere-metoden "Mat för alla sinnen" är en lärarhandledning i Sapere-metoden för årskurs 4-6.

Skolmaterial

Sapere är en praktisk metod där det pedagogiska materialet främst består av livsmedel och där eleverna får utforska mat och sina egna sinnesupplevelser. Materialet syftar till att på ett lustfyllt sätt bredda elevernas smakrepertoar och kritiska tänkande kring mat och smak. ”Mat för alla sinnen” är ett populärt material som använts i många år. Nedan kan du ta del av en nyutgåva som under 2015 har uppdaterats med ett nytt bildmaterial samt kopplats till läroplanen (Lgr 11) och praktiska erfarenheter från lärare. Sortera avfall med Sopan.