background preloader

Aberg10

Facebook Twitter

Helena Åberg

Grafik: Så mycket vatten går åt till dina livsmedel - Matens pris. Tar du en stor kopp kaffe motsvarar vattenåtgången alltså 22 minuter i duschen, vilket kan jämföras med en kopp te som inte ens räcker till fem minuter.

Grafik: Så mycket vatten går åt till dina livsmedel - Matens pris

Väljer du öl motsvarar det en dusch på sex minuter, medan ett glas vin motsvarar nästan ett och ett halvt badkar fyllt med vatten. Både mandel och nötkött kräver så mycket vatten i att det skulle fylla nio uppblåsbara trädgårdspooler, men skillnaden är ändå stor. Köttet produceras nästan helt med hjälp av regnvatten, medan mandel ofta nyttjar grundvatten. Mandelproduktionen kräver också mycket vatten för att ta hand om föroreningar.

Siffrorna är hämtade ur forskning från Water Fotprint Network och är beräknade utifrån den globala produktionen av varorna, de tar alltså inte hänsyn till specifikt svenska förhållanden. Lista i storleksordning, liter vatten per kg (andel "blått vatten") Se fler produkter här eller läs studierna på länkarna nedan. Studier: Grafik: Susanne Lindeborg, Ekotsusanne.lindeborg@sverigesradio.se. Historieätarna firar jul. Följ T-shirten. Följ T-shirten Ämnen: Hkk, Sh, Ge, Ke, Bi, Sl (Sv/SvA, Bl, Tk, Fy, Re) Övningen Följ T-shirten börjar med att följa en T-shirts resa från vagga till grav med diskussioner om energianvändning, klimat- och miljöpåverkan från bomullsplanta till att den blir avfall, alltså T-shirtens livscykel.

Följ T-shirten

Eleverna väljer sedan andra produkter och gör enkla livscykelanalyser (LCA) på dessa. På så vis får de reflektera över hur livsmedel och varor tillverkas, hur detta kräver energi samt påverkar människor, djur, klimat och miljö. Eleverna får sedan utveckla en mer hållbar process där produkten de valt i stället går från vagga till vagga. Målet är att eleverna ska tillägna sig kunskaper om var och hur varor produceras, och kunna ta ställning och värdera val och handlingar som konsument utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Material och verktyg till den här övningen finns i menyn till höger. Genomförande Del 1 Skohögen (ca 15 min) Låt alla elever att lägga en sko i en gemensam hög. Frågor att diskutera: Fakta. WWF handla hållbart. MediaCenter Norrbotten / Miljömärkning - Vägen till en renare värld. Hav i balans. Begransad klimatpaverkan. Näringslära presentation video. Framtidens hållbara kläddesign 31 augusti kl 14:03 - Klotet. På spaning i hemmet. På spaning i hemmet Ämnen: Tk, Hkk (Bi, Fy, Ge, Ke, Sv/Sva) I den här övningen undersöker eleverna familjens vanor.

På spaning i hemmet

Sedan funderar de ut fem saker som kan förändras för att spara på jordens naturresurser, hushålla med energi och skydda miljön. Målet är att eleverna, genom att undersöka och resonera, får kunskap och ökad förståelse för hur val av varor, tjänster samt andra prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Material och verktyg: Uppgiftsformulering (pdf), Naturskyddsföreningens SMERGYmeter. Alla material och verktyg till den här övningen finns i menyn till höger. Genomförande Skriv ut uppgiftsformuleringen och dela ut. Spara på jordens naturresurserHushålla med energi Ta miljöhänsyn Uppmana eleverna att komma på minst fem förbättringsåtgärder. Kategorier: Stor miljövinstMedelstor miljövinstLiten miljövinst Nedan finns några exempel på områden som eleverna kan titta närmare på. Låt eleverna använda internet för att leta fakta och åtgärder.

Tips! Tips! Fakta. Vad betyder miljömärket? Vad betyder miljömärket?

Vad betyder miljömärket?

Ämnen: Hkk, SO, NO, Sv/SvA I den här övningen besöker eleverna en butik för att leta efter miljömärkningar. Sedan tar de reda på vad märkningarna står för och varför det finns miljömärkningar. Målet är att eleverna, genom att undersöka och resonera, får kunskap och ökad förståelse för hur val av varor kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Material och verktyg: Guide: Få koll på miljömärkningarna, Livsmedelsverkets märkesguide, Märkningstabell från Hallå konsument. Genomförande Dela in eleverna i små grupper. Ge eleverna i uppdrag att leta efter så många olika miljömärkningar som möjligt. Uppmana eleverna att fråga i butiken och ta reda på: Vilka miljömärken finns i butiken?

Följ T-shirten. Onödigaste prylen. Onödigaste prylen.

Onödigaste prylen

Klimatkocken. Klimatkocken Ämnen: Hkk, Bl, Sv/SvA (Ge, Bi, Ke, Sh) Övningen Klimatkocken är uppdelad i två delar.

Klimatkocken

Först får eleverna fundera över matens klimatpåverkan genom att komma på det klimatvärsta sättet att göra en middag. Sedan använder de sina kunskaper för att istället komponera den klimatbästa middagen och att tillaga den. Målet med klimatkocken är att eleverna får ökade kunskaper om matens klimatpåverkan, samt att de får förståelse för hur de som konsumenter kan bidra till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val. Material och verktyg: Faktablad: Mat, klimat och miljö, Grön guide, WWF:s köttguide, Livsmedelsverket, Genomförande Inled med en diskussion i klassen om hur olika matvaror påverkar klimatet och miljö.

Vilka faktakunskaper finns i klassen redan och vad måste ni ta reda på? Dela in eleverna i mindre grupper. Låt eleverna presentera sina idéer för klassen och motivera sina val med vilken påverkan de har på klimat och miljö. Tag gärna hjälp av Naturskyddsföreningens Grön guide. Skolmaterial. Mat för alla sinnen - sensorisk träning enligt Sapere-metoden "Mat för alla sinnen" är en lärarhandledning i Sapere-metoden för årskurs 4-6.

Skolmaterial

Sapere är en praktisk metod där det pedagogiska materialet främst består av livsmedel och där eleverna får utforska mat och sina egna sinnesupplevelser. Materialet syftar till att på ett lustfyllt sätt bredda elevernas smakrepertoar och kritiska tänkande kring mat och smak. ”Mat för alla sinnen” är ett populärt material som använts i många år. Nedan kan du ta del av en nyutgåva som under 2015 har uppdaterats med ett nytt bildmaterial samt kopplats till läroplanen (Lgr 11) och praktiska erfarenheter från lärare.

Sortera avfall med Sopan.