background preloader

a9ken

Facebook Twitter

Anniken Småli

Simple free learning tools for students and teachers. The 6 Major Skills for 21st Century Students. January, 2015 Here is a short two pages PDF document from ISTE (International Society for Technology in Education) which features the six major fluencies (standards) students need to develop in the 21st century classroom.

The 6 Major Skills for 21st Century Students

Each of these fluencies is broken down into various skills all of which work in unison to cultivate the target fluency. From all the resources I have shared here on the 21st century teaching and learning, this document is by far the most comprehensive and practical. It touches on almost all the skills and competencies required to build an intellectually, socially, culturally, and digitally apt student. Here is a quick round-up of the six major fluencies included and you can access and download the the full document from this LINK. 21st century skills. Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift.

Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur. Kunnskapsløftet består av Kunnskapsløftet (2) Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive.

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Microsoft: Digital Literacy Overview. K-12 Education Tips & Strategies That Work. Det sosiale Internett. Det sosiale Internett: Sosiale medier som chattjenester, bloggeverktøy og nettsamfunn er gode eksempler på hvordan du kan bruke Internett til å kommunisere med andre.

Det sosiale Internett

Chat Det finnes flere typer chattjenester, både nettbaserte og programmer som du installerer på datamaskinen. Det er mange som bruker programmer som eksempelvis Microsoft Live Messenger (MSN). I chatprogrammer du installerer på datamaskinen kan du selv legge til kontaktinformasjon for personer du vil ha kontakt med. Andre kan også legge deg til sine kontaktlister. Det finnes også nettbaserte chattjenester. 63 Things Every Student Should Know In A Digital World. 63 Things Every Student Should Know In A Digital World by Terry Heick It could be argued—and probably argued well—that what a student fundamentally needs to know today isn’t much different than what Tom Sawyer or Joan of Arc or Alexander the Great needed to know.

63 Things Every Student Should Know In A Digital World

Communication. Digital i skolen. Skolens databaselicenser. Læringsmål i skolen. Databruken i grunnskolen går ned. NTB skriver i dag om rapporten som annethvert år presenterer elevers bruk av digitalt verktøy på skolen, og elever, lærere og skoleledere i hele landet deltar.

Databruken i grunnskolen går ned

Den siste rapporten viser en svak nedgang i databruk i skolen siden 2011. Dette til tross for at tilgangen på teknologi er god i norsk skole og at det er et uttrykt mål i læreplanen at digitale ferdigheter skal prioriteres. For alle undersøkte trinn er matematikk det faget der digitalt verktøy er minst brukt i undervisningen. iPad i skolen? - Digitale Tom. PC-bruk i timene: Facebook, spill, blogger, chat, nettaviser og litt fag. Tredjeklassingen Subani Eswaran sitter i en time og er ferdig med oppgavene hun har fått tildelt av læreren.

PC-bruk i timene: Facebook, spill, blogger, chat, nettaviser og litt fag

Hva gjør hun da? Spør om ekstraoppgaver? Nja ... - Da kan det være at jeg heller sjekker litt på Facebook og noen blogger. Digital i skolen. Lærer: Kast PC-en ut av skoletimene - Skole og utdanning. Altfor mange elever er så oppslukt av PC-en, at de ikke får med seg det de skal i skoletimene, observerer den erfarne videregående-læreren Håkan Danielsson.

Lærer: Kast PC-en ut av skoletimene - Skole og utdanning

Data en tidstyv i skolen. Dataverktøy i undervisningen stjeler verdifull tid og går på bekostning av fagene, i alle fall i realfagundervisningen.

Data en tidstyv i skolen

Frank-Erik Reinholtsen Publisert: 23.12.2014 — 21:50 Asaegh jikel qw Artikkelen er lagt til i din leseliste. Asaegh jikel qwertyu yuoids bnjuroe Veransy magar teas goan hnapdy badasala gamagali hag mai cgi. Asaegh jikel qwertyu yuoids bnjuroe Veransy magar teas goan hnapdy badasala gamagali hag mai cgi. Asaegh jikel qwertyu yuoids bnjuroe Veransy magar teas goan hnapdy badasala gamagali hag mai cgi. Fordeler og ulemper ved skole pc - Trafo. Alle elever ved videregående skoler har fått hver sin skole pc.

Fordeler og ulemper ved skole pc - Trafo

Noen reagerer på dette, andre ikke. Det at alle elevene ved videregående skole har fått pc fører med seg fordeler og ulemper. Det er fordeler ved at elevene har pc, fordelene er at alle dokumentene at man kan skrive dokumenter på pcen og man kan legge de i mapper og ha oversikt over hvor de er. Man kan også bruke its learning hvor timeplanen er, man kan levere leksene og se karakterene og beskjedene blir lagt ut der.

Dette er kjempenyttig, eleven mister ikke alle arkene de får av lærene og man har god oversikt over hvor man har ting. Ulempene ved at elevene har pc kan være at de ikke gjør det de skal, de kan sitte og gjøre helt andre ting enn det de egentlig skal gjøre. Norsk skole scorer lavt på databruk - Tu.no. ICILS 2013 er den første internasjonale studien av digitale ferdigheter blant ungdomsskoleelever og bruk av digitalt verktøy på skolen, hjemme og andre steder. Til tross for relativ lav bruk av datateknikk på skolen, ligger norske niendeklassinger godt over gjennomsnittet i kunnskap om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Mangler digital kompetanse Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, reagerer på at norske lærere ifølge undersøkelsen bruker mindre datateknikk i undervisningen enn det internasjonale gjennomsnittet: – Det er viktig at skolene blir enda bedre til å gi lærerne muligheten til å utvikle sin digitale kompetanse. Over halvparten av lærerne opplever at skolen ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette for dette, selv om lærerne ønsker det, sier Handal. Mener PC-bruk i skolen er lærerens ansvar - Skole og utdanning. (VG Nett) IKT-senteret, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er helt enige: At PC-en ikke misbrukes i undervisningen er lærerens ansvar. VG Nett har tidligere skrevet om Høyre-politiker og lærer Elizabeth Skograns som mener skolen er blitt som en internettkafé. Da henviste kunnskapsminister Kristin Halvorsen blant annet til IKT-senteret i Tromsø som skal veilede skoler og barnehager i spørsmål om hvordan de skal bruke sosiale medier.

Senteret har 60 ansatte som arbeider med kartlegging, forskning og formidling om IKT for lærere som går seg vill i den digitale læremiddeljungelen. Internett forstyrrer undervisningen. Nina Ansteensen, publisert 21.05.2012. 2008 skole pcbruk bgh. Unge Høyre vil kutte ut data i skolen. Unge Høyre mener feil bruk av data fører til konsentrasjonssvikt og dårlige resultater, skriver Dagbladet. - Vi lurer oss selv hvis vi tror det er moderne undervisning å la elever sitte fritt og skrive notater med hver sin PC, sier Mathilde Tybring-Gjedde (21) fra Oslo Unge Høyre.

Ungdomspartiet mener at PC-er og smarttelefoner brukes til å skifte mellom skolens nettsider, digitale læringsplattformer og Facebook og på den måten skaper konsentrasjonssvikt. Stor forskjell på databruk i skolen - NRK Trøndelag - Lokale nyheter, TV og radio. Det er i undersøkelsen Monitor 2011, utført av Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet; at det kommer fram at det er store forskjeller på skolenes digitale tilstand. – For mye data i skolen - NRK Dokumentar. – Axel, Axel! Hvordan vet man egentlig hvor mange treff man har? Det er datatime på Steinerskolen på Nesodden. En av jentene veiver utålmodig med armen mot datalærer Axel Bojer. Han har skrevet opp et sitat av Shakespeare, og nå googler de 24 elevene for harde livet for å finne ut hvor «To be, or not to be» er hentet fra.