background preloader

_xeografia

Facebook Twitter

Introdución. Recursos. Tema 1: Formación e evolución xeomorfolóxica da Península...

Tema 2: Factores xeográficos e termodinámicos do clima...

Tema 3: Problemática dos recursos hídricos en España... Tema 4: Factores da diversidade bioxeográfica. Tema 5: Diversidade climática galega e a súa influencia nos ríos. Tema 6: Repercusións ambientais da acción humana. Tema 7: Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores.. Tema 8: Transformacións recentes na estrutura agropecuaria españ. Tema 9: A reestruturación dos espazos industriais. Tema 10: O proceso de terciarización da economía. Tema 11: Movementos naturais da poboación. Tema 12: Mobilidade espacial da poboación. Tema 13: Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galici.

Tema 14: Transformacións recentes na estrutura das cidades. Tema 15: Contrastes e políticas rexionais en España. Tema 16: O novo escenario xeopolítico.